Jako polska firma chcemy być punktem odniesienia, zaufanym i kompetentnym partnerem, oferującym usługi i infrastrukturę ochrony środowiska dla samorządów i firm w zakresie: surowców, niskoemisyjnej energetyki ze źródeł odnawialnych oraz wody i ścieków.

Naszą wizją jest odzysk 100% odpadów powstających w Polsce – surowcowy i energetyczny.