Każdy z nas może nieść pomoc przeznaczając 1 % swojego dochodu na ważny, społeczny cel.

Poniżej znajduje się lista organizacji i osób rekomendowanych przez pracowników ENERIS.

Jeśli chcesz, aby na tej stronie znalazła się Twoja propozycja, skontaktuj się z Julią Bednarską: julia.bednarska@grupa-eneris.pl


 

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą
KRS: 0000037904
Cel szczegółowy 1%: 30746 Jasiński Jeremi


Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”

KRS: 0000186434

Cel szczegółowy 1%: 264/J Adam Jakubowski


Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

KRS: 0000054086 


Fundacja Zwierzęca Polana

KRS: 0000432119