Eko-przedstawienie ENERIS wśród najbardziej znaczących działań biznesowych w Polsce

Dodano: 26 października 2016
Przedstawienie w Psarach

„Najlepszy prezent” – przedstawienie edukacyjne ENERIS zostało zaliczone do 51 najbardziej znaczących działań realizowanych w Polsce w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Lista wyróżnionych projektów powstała z  incicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które zaprasza internautów do oddawania głosów na wybrane projekty. Ogłoszenie finalistów nastąpi 17 listopada podczas Targów CSR.

 

 

Kapituła ekspertów w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu – członków organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, administracji rządowej oraz środowiska akademickiego dokonała wyboru najbardziej znaczących incicjatyw edukacyjnych polskiego biznesu. Z 270 zgłoszonych projektów eksperci wyróżnili 51 działań, w tym przedstawienie ENERIS „Najlepszy prezent”, stanowiące odpowiedź na potrzebę interaktywnej oraz angażującej edukacji ekologicznej najmłodszych.

Ostatnim etapem przed zamknięciem pierwszego w Polsce zestawienia „Edukacyjne działania bzinesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw” jest trwające do 13 listopada głosowanie Internautów, które odbywa się poprzez stronę glosowanie.odpowiedzialnybiznes.pl (1 mail = 3 głosy na 3 inicjatywy). Ogłoszenie finalistów – projektów, na które oddano najwięcej głosów, odbędzie się 17 listopada na Stadionie Narodowym w Warszawie podczas Targów CSR 2016 – największego wydarzenia w Polsce poświęconego tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonemu rozwojowi.