ENERIS w gronie firm odpowiedzialnych społecznie

Dodano: 6 kwietnia 2016
Okładka raportu

W najnowszej publikacji “Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki” znalazł się opis inicjatyw ENERIS Surowce, które znalazły uznanie praktyków CSR.

W publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zbierającego od lat najlepsze przykłady działań CSR w Polsce, ENERIS Surowce został doceniony w obszarach edukacji ekologicznej oraz programów prośrodowiskowych. Przedstawiliśmy naszą inwestycję w zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania na terenie ZGOK oraz przedstawiliśmy realizowaną przez nas koncepcję edukacyjną Redukuj-Odzyskuj-Przetwarzaj.

– Rośnie liczba dobrych praktyk z zakresu CSR zgłaszanych przez firmy w Polsce. Są to zarówno inicjatywy nowe, jak i długoletnie, najwięcej propozycji firmy mają dla swoich pracowników i społeczności lokalnych, w których funkcjonują. Niestety 136 liderskich przedsiębiorstw, to nadal  promil firm działających w naszym kraju, czeka nas jeszcze wiele pracy, żeby przekonać pozostałych przedsiębiorców, że warto być uczciwym i odpowiedzialnym oraz uczynić to elementem swoich strategii biznesowych. W dzisiejszych czasach firma ma przynosić wartość, a nie tylko zysk

–mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Pobierz raport