Gorzów Wlkp. gotowy na „Akcję zima” 2016/2017

Dodano: 14 października 2016
Magazyn soli w Gorzowie

Za niezakłócony i bezpieczny ruch drogowy w okresie zimowym w Gorzowie Wielkopolskim odpowiadać będzie po raz kolejny ENERIS Surowce S.A. Spółka, odbierająca i zagospodarowująca odpady z terenu Związku Celowego Gmin MG-6 będzie do 31 maja 2017 roku dbała również o utrzymanie czystości oraz przejezdności gorzowskich jezdni o łącznej długości 280 kilometrów.

Zimowa flota ENERIS zadba o przejezdność dróg Gorzowa

Wraz z początkiem października dla służb odpowiedzialnych za utrzymanie dróg rozpoczął się okres intensywnych przygotowań do sezonu zimowego. W Gorzowie Wielkopolskim za przejezdność jezdni w trudnych, zimowych warunkach atmosferycznych (intensywne opady śniegu, gołoledź itp.) zadba, tak jak w roku ubiegłym, lokalny oddział ENERIS Surowce.

Zimowemu utrzymaniu podlegają także:

– pętle i zatoki autobusowe, które powinny być odśnieżane lub posypywane środkami uszorstniającymi lub chemicznymi równolegle z ulicami, do których przylegają,
– drogi dojazdowe do szpitali, pogotowia ratunkowego, głównych punktów zasilania w energię elektryczną.

– Naszym zasadniczym zadaniem jest stała kontrola przejezdności ulic i niezwłoczna likwidacja skutków zimy poprzez oczyszczanie ulic ze śniegu i usuwanie ich śliskości w kolejności wynikającej z zaliczenia ich do odpowiedniego standardu zimowego utrzymania. Śliskość na drogach będzie likwidowana przy użyciu środków zwiększających lub przywracających szorstkość jezdni tj. soli drogowej, piasku, mieszanki piaskowo-solnej, chlorku wapnia lub solanki stosownie do zaistniałego zjawiska zimowego, temperatury powietrza przy podłożu oraz powstałego w ich wyniku zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników dróg

– powiedział Ireneusz Strózik, Dyrektor ENERIS Surowce S.A., Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

Gwarantem sprawnego przeprowadzenia „Akcji zima” są:

– doświadczona kadra techniczno-eksploatacyjna (kierownicy, dyspozytorzy, kierowcy, operatorzy sprzętu i mechanicy)

– pojazdy specjalistyczne tj. pługopiaskarki, ładowarki, urządzenie do wytwarzania solanki

– odpowiednio zgromadzony zapas materiałów eksploatacyjnych tj.: soli drogowej, chlorku wapnia i chlorku magnezu, oraz piasku.

Drogi będą monitorowane całodobowo

Aby maksymalnie zabezpieczyć przejezdność dróg oraz bezpieczeństwo kierujących, akcja odśnieżania będzie wykonywana każdorazowo przez minimum 10 pługopiaskarek, wyjeżdzających w teren od razu po wystąpieniu opadów śniegu lub przed pierwszymi oznakami gołoledzi. W przypadku natężonych opadów, akcję odśnieżania wesprą dodatkowe piaskarki. Decyzje o odśnieżaniu oraz usuwaniu gołoledzi z powierzchni jezdni podejmowane będą każdorazowo przez pracowników ENERIS Surowce na podstawie całodobowego monitoringu dróg.