Klastry energii to lokalna produkcja, dystrybucja, magazynowanie i konsumpcja energii

Dzięki nim samorządy przejmują kontrolę nad wytwarzaniem energii opartej na Odnawialnych Źródłach Energii, a co za tym idzie wpływają na rozwój lokalnej energetyki przy zapewnieniu bezpiecznego źródła działającego w podstawie. To realne oszczędności wynikające z poprawy efektywności energetycznej, to impuls dla rozwoju przemysłu w oparciu o niższe ceny energii cieplnej i elektrycznej.

Korzyści dla uczestników klastra energii

 • Niwelowanie słabych punktów poszczególnych członków klastra
 • Efekt synergii i konwergencji
 • Realizacja działań zgodnie z wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami poszczególnych członków klastra
 • Optymalizacja kosztów i wysiłków każdego uczestnika i wszystkich wspólnie
 • Dywersyfikacja ryzyk i zwiększanie szans na powodzenie przedsięwzięcia

Korzyści dla przemysłu

 • Stabilne źródło energii elektrycznej i ciepła gwarantujące konkurencyjność cen
 • Możliwość udziału w procesie decyzyjnym odnośnie produkcji energii
 • Rozwój biznesu – również jako lokalni dostawcy paliwa
 • Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie efektywności energetycznej

Korzyści dla regionu

 • Zmiana sposobu patrzenia na gospodarkę
 • Poprawa efektywności energetycznej: lokalne wytwarzanie, dystrybucja, magazynowanie i konsumpcja energii elektrycznej
 • Poprawa efektywności energetycznej: lokalne wytwarzanie, dystrybucja i konsumpcja ciepła
 • Lokalne bezpieczeństwo energetyczne
 • Stabilne ceny energii
 • Elektromobilność
 • Wzmocnienie gospodarki i możliwość rozwoju przemysłu
 • Generowanie miejsc pracy
 • Rozwijanie innowacyjności
 • Rozwój generacji rozporoszonej
 • Ograniczanie składowania odpadów i osadów
 • Ograniczanie niskiej emisji
 • Rzeczywista i wieloaspektowa ochrona środowiska

Kontakt:

mail: energia@grupa-eneris.pl

tel: +48 22 331 90 00