Miejska Biblioteka Publiczna zdobyła grant dla Jaworzna

Dodano: 20 czerwca 2017
Laureaci Programu Grantowego ENERIS z Jaworzna

Spośród zgłoszeń nadesłanych w ramach II edycji Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko” najlepszym w Jaworznie okazał się pomysł Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dzięki zdobytym funduszom miasto rozpocznie w  sierpniu program informacyjny na temat jakości jaworznickiego powietrza. Na terenie Jaworzna nie ma utworzonej stacji pomiarowej monitoringu jakości powietrza. Stacje takie istnieją w 28 miastach województwa śląskiego.

W czasie tegorocznej zimy zawartość pyłów zawieszonych w powietrzu śląskich miast kilkakrotnie przekroczyła poziom alarmowy. W odpowiedzi na pogarszającą się jakość powietrza od sierpnia do listopada na terenie Jaworzna zrealizowany zostanie projekt pn. „Biblioteka dla powietrza”. W jego ramach mieszkańcy zyskają dostęp do codziennych, aktualizowanych pomiarów jakości powietrza w mieście. Informacje będą umieszczane na bieżąco na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej, która jest koordynatorem projektu. Wśród zaplanowanych działań są również warsztaty dla jaworznickiej młodzieży, konkurs ekologiczny oraz uzupełnienie księgozbioru biblioteki o literaturę poruszającą temat jakości powietrza. Wszystkie informacje na temat postępów projektu będą publikowane na stronie www.biblioteka.jaw.pl. Fundusze na zakup miernika jakości powietrza oraz pozostałe działania w ramach programu „Biblioteka dla powietrza” pochodzą z Programu Grantowego ENERIS.

— Mamy nadzieję, że udostępniając wyniki pomiarów jakości powietrza, przyczynimy się uświadomienia mieszkańcom skali problemu, jakim jest smog, a także przyjęcia wobec niego aktywnej postawy. Będziemy uczyć, jak interpretować wskaźniki, jakie rodzaje zanieczyszczeń istnieją i jaki mają wpływ na nasze codzienne życie. Skupimy się na budowaniu poczucia odpowiedzialności za powietrze, którym wszyscy oddychamy

— powiedziała Monika Rejdych, dyrektor MBP w Jaworznie, koordynatorka zwycięskiego projektu.

— Problem zanieczyszczenia powietrza jest szczególnie poważny w śląskich miastach. Dlatego tym bardziej cieszy mnie, że wśród tegorocznych zgłoszeń do Programu Grantowego ENERIS, które zostały nadesłane z Jaworzna, znalazł się projekt dotyczący właśnie tego problemu. Jego rozwiązanie leży w gestii każdego z nas – naszych świadomych wyborów podejmowanych każdego dnia

— powiedział Michał Bogacki, dyrektor ds. operacyjnych MPO w Jaworznie, fundatora grantu.

Kryteriami oceny w konkursie były m.in. wpływ na środowisko, użyteczność dla społeczności lokalnej, innowacyjność oraz rzeczywista możliwość realizacji pomysłu przy założonym budżecie i terminach. W jury Programu Grantowego ENERIS zasiadali doświadczeni samorządowcy – burmistrzowie oraz prezydenci miast objętych Programem, przedstawiciele uczelni, lokalni aktywiści oraz specjaliści ochrony środowiska ENERIS. Z ramienia Jaworzna w obradach jury uczestniczyła Monika Bryl, wiceprezydent miasta.

Wypowiedź Moniki Rejdych, koordynatorki zwycięskiego projektu z MBP w Jaworznie

Wypowiedź Łukasza Kolarczyka z Urzędu Miejskiego w Jaworznie

Wypowiedź Magdaleny Sułek-Domańskiej, dyrektor ds. komunikacji Grupy ENERIS