Według Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska w 2016 r. do obrotu na terytorium Polski wprowadzono ponad 131 tys. ton baterii i akumulatorów, w tym ponad 12,5 tys. ton baterii i akumulatorów przenośnych, 24 tys. ton baterii i akumulatorów przemysłowych oraz ponad 94,6 tys. ton baterii i akumulatorów samochodowych.

Pracownik z bateriamiPoziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych wyniósł w Polsce w 2016 r. 39%, co oznacza wartość niższą o 6 pkt. proc. od wymaganego prawnie poziomu 45%. Osiągnięcie wymaganych poziomów jest niezwykle ważne ze względu na dotrzymywanie międzynarodowych zobowiązań, ale przede wszystkim z powodu ochrony środowiska. Ogniwa galwaniczne, do których zaliczają się akumulatory i baterie są źródłem cennych pierwiastków i związków chemicznych, ale także niebezpiecznych substancji. Wystarczy jedna, guzikowa bateria stosowana np. w zegarku, żeby zanieczyścić 1 m3 ziemi. Z tych powodów tak ważne jest ich prawidłowe zagospodarowanie i recykling.

Należąca do Grupy ENERIS Firma Recupyl zajmuje się recyklingiem zużytych baterii alkalicznych, cynkowo-powietrznych i cynkowo-węglowych w procesie przetwarzania mechanicznego. Sortujemy również zmieszane baterie i akumulatory, które przetwarzamy we własnych zakładach w Polsce i we Francji lub przekazujemy do wyspecjalizowanych instalacji. Odzyskane surowce przekazujemy do recyklerów.

Cały proces prowadzimy zgodnie z Normą Zarządzania Jakością ISO 9001 i Normą Zarządzania Środowiskiem ISO 14001. Prowadzimy pełną dokumentację, która stanowi podstawę do oficjalnej sprawozdawczości wynikającej z Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta akumulatorów i baterii.

Zapraszamy do współpracy samorządy, producentów, dystrybutorów, wprowadzających oraz organizacje odzysku.