1. Dlaczego muszę segregować odpady?

Zmiana systemu segregacji odpadów wynika ze zmiany prawa i ujednolicenia systemu zbiórki na 5 frakcji w całym kraju (metal i tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, bioodpady, odpady zmieszane). Segregacja odpadów ogranicza ilości odpadów marnotrawionych na składowiskach. Dzięki segregowaniu odzyskujemy surowce nadające się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów. Dodatkowo ograniczamy ilości odpadów szkodliwych, trudno ulegających rozkładowi. Warto wiedzieć, że każda tona szkła z odzysku to 220 kg mniej wyemitowanego dwutlenku węgla przez hutę, a z 70 butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Te dane pokazują, że odpowiedzialny stosunek do odpadów ma wpływ na nasze codzienne życie.

2. Pięć różnych frakcji? Nie mam tyle miejsca w domu/mieszkaniu!

Wygospodarowanie dodatkowego miejsca w mieszkaniu/domu na potrzeby segregacji 5 frakcji odpadów (metal i tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, bioodpady, odpady zmieszane) wymaga dostosowania. Warto włożyć ten wysiłek dla wspólnego dobra – czystego środowiska. Doświadczenia z innych miejscowości wskazują, że miejscem na segregowane odpady może być garaż, piwnica, balkon bądź wspólna sąsiedzka przestrzeń, ustalone wcześniej przez mieszkańców.

Zachęcamy do dzielenia się z nami pomysłami, jak przygotować przestrzeń do segregowania na 5 frakcji. Stąd na Facebookowym profilu firmy ENERIS Ochrona Środowiska (www.facebook.com/enerisPL) trwa konkurs, w którym zgłaszane są zdjęcia miejsca w domu bądź mieszkaniu dostosowanego do segregacji na 5 frakcji. Każdy może wziąć udział w konkursie i zgłosić swój pomysł. Na zdjęcia czekamy do 28 stycznia.

3. Po co sortować, skoro i tak się to wszystko miesza w jednej śmieciarce?

Surowce wysegregowane są odbierane osobnymi śmieciarkami, oznaczonymi odpowiednim napisem wskazującym, jaki rodzaj odpadu jest zbierany. Niedopuszczalne jest mieszanie kilku frakcji w jednej śmieciarce. Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy struktura odpadów w pojemniku na surowce nie różni się od tych niesegregowanych – wtedy po sporządzeniu dokumentacji fotograficznej, odpady takie są zabierane wraz z niesegregowanymi. Bardzo prosimy o segregowanie odpadów i wrzucane ich do odpowiednio oznaczonych pojemników.

4. Po co segregować, skoro i tak to wszystko trafi do jednej dziury na wysypisku?

Prawo zabrania deponowania odpadów ze śmieciarek bezpośrednio na składowisku. Trafiają one do odpowiednich instalacji, gdzie surowce są doczyszczane i dzielone, na przykład pod względem materiału, koloru itp. Współczesne technologie umożliwiają również separację surowców z odpadów zmieszanych. Oczywiście, proces ten nie jest tak efektywny, jak sortowanie przez mieszkańców, a uzyskany surowiec jest często niższej jakości. Dlatego prosimy o aktywne włączenie się w segregację odpadów na pięć frakcji (metal i tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, bioodpady, odpady zmieszane).

5. Lalka, tonery, stary kubek, połamane krzesło, stara pralka, żarówka – gdzie to wrzucić? Gdzie mogę się tego dowiedzieć?

Wszelkie informacje na temat właściwej segregacji na 5 frakcji (metal i tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, bioodpady, odpady zmieszane) są dostępne na stronie internetowej ZCG MG-6 (www.zcg.net.pl/) oraz w ulotce, którą mieszkańcy otrzymują wraz z harmonogramami. Mieszkańcy, którzy złożyli deklarację i wnoszą opłatę, mogą dostarczyć, bezpłatnie, wytworzone przez siebie odpady problemowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chróściku, przy ulicy Małyszyńskiej 180.

Do PSZOK-u można oddać:

  • odpady budowlane i remontowe, w szczególności gruz;
  • zużyte sprzęty, meble, dywany i inne odpady wielkogabarytowe;
  • zużyte opony;
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • odpady zielone;
  • wszelkiego rodzaju odpady niebezpieczne, chemikalia i opakowania po nich.
6. Gdzie wyrzucić choinkę? Czy mam pociąć do bio?

Żywa choinka jest bioodpadem. Służby komunalne odbiorą ją od nas w terminach przewidzianych na zbiórkę odpadów biodegradowalnych. Choinka powinna być odpowiednio przygotowana – oczyszczona z ozdób i innych materiałów z tworzyw sztucznych oraz pocięta. Choinki wyższe niż 120 cm oraz sztuczne można oddać bezpłatnie do PSZOK (Chróścik, ulica Małyszyńska 180).

7. Kiedy dostanę harmonogram odbioru odpadów?

Harmonogramy są rozwożone wraz z ulotkami i pojemnikami. Harmonogramy są również dostępne na stronie ZCG MG-6 , ENERIS  i RAGN-SELLS oraz w siedzibach tych firm i u kierowców śmieciarek. W harmonogramach znajdzie Pani/Pan również informacje na temat zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Jeżeli ma Pani/Pan potrzebę pozbyć się np. mebli, poza terminem wskazanym w harmonogramie, przyjmie je nieodpłatnie PSZOK (Chróścik, ulica Małyszyńska 180), należy jednak samodzielnie przywieźć do niego odpady.

8. Mieszkam w domku jednorodzinnym. Ile będę mieć pojemników?

Jeśli zdecyduje się Pani/Pan segregować, otrzyma Pani/Pan pojemnik na odpady pozostałe po segregacji oraz komplet worków na surowce: szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier i tekturę oraz odpady biodegradowalne. Jeśli podejmie Pani/Pan decyzję o rezygnacji z segregacji, wszystkie odpady trafią do jednego, czarnego, pojemnika.

9. Dlaczego jedni dostają worki, a inni pojemniki?

Wszyscy dostają pojemniki na odpady niesegregowane i pozostałe po segregacji (czarny kolor). Z przyczyn praktycznych, na odpady segregowane w przypadku zabudowy wielorodzinnej przeznaczone są pojemniki, w przypadku jednorodzinnej worki w odpowiednich kolorach. W worku widać, czy odpady są odpowiednio posegregowane, dzięki czemu możliwa jest dokładniejsza kontrola właściwej segregacji.

10. Skąd pobrać worki, jeśli jeszcze ich nie mam?

Worki są dostarczane wraz z harmonogramem i ulotką. Dodatkowe worki można otrzymać w biurze ZCG MG-6 (ul. Warszawska 6, lok nr 106), biurach operatorów lub podczas odbioru odpadów od obsługi (kierowcy śmieciarki).

11. Worki są ciężkie, niewygodne i często się rwą. Czy mogę dostać pojemniki?

Prosimy o zachowanie rozsądku przy wypełnianiu worków. Rwą się tylko, kiedy są mocno przepełnione. Każdy pracownik firmy odbierającej odpady w ciągu dnia odbiera około 500-700 takich worków. Większe ilości worków są dostępne w biurze ZCG MG-6 (ul. Warszawska 6, lok nr 106) lub u odpowiednich operatorów. Zbiórka papieru, szkła i tworzyw sztucznych w workach umożliwia kontrolę właściwej segregacji.

12. Dlaczego jeszcze nie mam pięciu pojemników na odpady?

Pięć pojemników na odpady dotyczy zabudowy wielorodzinnej. Mieszkańcy z nieruchomości jednorodzinnych otrzymają jeden pojemnik na odpady pozostałe po segregacji i kolorowe worki na poszczególne frakcje. W przypadku zabudowy wielorodzinnej, z powodu ograniczonego miejsca w altankach, czekamy na usunięcie pojemników przez obecnego wykonawcę – ma na to czas do 5 lutego 2018r. Na bieżąco sprawdzamy, z których altanek pojemniki zostały już zabrane i sukcesywnie dostawiamy nowe. Miejsca, w których wciąż brakuje pojemników, należy zgłaszać do ZCG MG-6. Jeśli w altanie nie ma pojemników, odpady należy zostawiać w workach (mogą być czarne), ale oznaczonych jednoznacznie, jakiej frakcji dotyczą (np. kartka z napisem „szkło”, „papier”, „plastik” „bio”). Zostaną one wówczas odebrane jak odpady segregowane. W czarnym worku proszę zostawić odpady zmieszane.

13. Miałem mieć kolorowe pojemniki, a mam jednobarwne, z naklejkami. Dlaczego?

Zgodnie z obowiązującą umową, do 30 czerwca nie są wymagane ustawowe kolory pojemników, wystarczą etykiety konkretnego koloru. Podczas wyrzucania odpadów prosimy zatem zwracać uwagę na napisy na naklejkach. Sukcesywnie będziemy dostosowywać kolory pojemników. Aktualnie jesteśmy w tzw. okresie przejściowym, prosimy o cierpliwość.

14. Dziwna sprawa, w altance stoją pojemniki jednej firmy, a przed altanką – drugiej. Gdzie mam wrzucać śmieci? Jak długo to potrwa?

W północnej części Gorzowa zmienił się operator – poprzedni ma miesiąc na zabranie swoich pojemników (termin ten upływa 5 lutego 2018r). Wszystkie odpady zostaną odebrane – nie ma znaczenia, do pojemnika której firmy trafią. Ważne jest, żeby nie pomylić odpowiednich frakcji odpadów.

15. W mojej altanie nie ma jeszcze żadnego pojemnika, gdzie mam wyrzucać śmieci?

Brak jednego bądź kilku pojemników na odpady należy zgłaszać do ZCG MG-6, skąd informacja trafi do odpowiedniego operatora. Do czasu podstawienia pojemników, prosimy pozostawiać odpady w altanie w workach zastępczych – szczelnie zamkniętych i oznaczonych informacją o rodzaju odpadu.

16. Gdzie wrzucić papier, jeśli wciąż mam tylko 2 pojemniki?

Mieszkańcy osiedli wielorodzinnych papier i tekturę wrzucają do pojemników oznaczonych niebieską etykietą – jeśli chwilowo ich brakuje, to prosimy włożyć odpady do np.: reklamówki, opisać go „PAPIER” i umieścić obok pojemników. W takiej sytuacji należy również poinformować ZCG MG-6 o braku pojemnika. Mieszkańcy domów jednorodzinnych segregują papier do niebieskich worków. Jeśli worków jest za mało, można odebrać dodatkowe w biurze ZCG MG-6 (ul. Warszawska 6, lok. nr 106), biurze obsługi klienta ENERIS Surowce (ul. Podmiejska 19) lub od kierowcy śmieciarki odbierającej od nas odpady.

17. Wokół śmietników na naszym osiedlu jest bałagan. Kto to posprząta? I kiedy?

Odbiorca odpadów jest zobowiązany do odbioru nadmiarowych odpadów znajdujących się w workach w danym punkcie wywozowym oraz sprzątnięcia odpadów rozsypanych podczas załadunku. Pamiętajmy, że za porządek w tych miejscach odpowiadają odpowiednie spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe lub zarządcy lokali.

18. U mnie w bloku jest zsyp. Jak mam segregować?

Do zsypu wrzucamy tylko odpady niesegregowane i pozostałe po segregacji (tzw. „czarna frakcja”)– wysegregowane surowce należy wrzucać do pojemników oznaczonych nalepkami w odpowiednich kolorach. Nieprawidłowe korzystanie z zsypu godzi w pozostałych mieszkańców danej nieruchomości i może skutkować nałożeniem wyższej opłaty – za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny na wszystkich współmieszkańców.

19. Mieszkam na osiedlu domków jednorodzinnych. Ja segreguję, a mój sąsiad nie. Dlaczego więc tego samego dnia, ta sama śmieciarka odbiera odpady z mojego pojemnika i pojemnika sąsiada?

Jednoczesny odbiór odpadów od mieszkańców, którzy zadeklarowali segregowanie i tych, którzy odpadów nie segregują, jest możliwy tylko w przypadku, gdy zabierane są pojemniki z odpadami pozostałymi po segregacji (od osoby segregującej) i niesegregowanymi (od osoby niesegregującej) – oba oznaczone czarną etykietą. W innym przypadku jest to niezgodne z prawem. Takie sytuacje należy zgłaszać do biura ZCG MG-6.

20. Mam 6-osobową rodzinę, segreguję odpady. Czy mogę dostać duży pojemnik 240 litrów na odpady pozostałe?

Z wnioskiem o wydanie pojemnika o innej pojemności należy się zwrócić do ZCG MG-6. Regulamin utrzymania czystości i porządku określa konkretną pojemność pojemnika na daną liczbę osób. Jeśli jest to pojemność niewystarczająca, to w szczególnych przypadkach, uzasadnionych we wniosku, ZCG MG-6 zleca odbiorcy odpadów wymianę pojemnika.

21. Mam mało śmieci. Wystawiam pojemnik raz na miesiąc. Czy mogę płacić mniej?

Dla jednej osoby jest dobrany minimalny pojemnik, opłata za odbiór z niego odpadów jest stała i zróżnicowana jedynie w zależności od przyjętego przez mieszkańca sposobu gromadzenia odpadów. Za odpady zbierane w sposób selektywny stawka miesięczna za osobę wynosi 13 zł, za zbieranie odpadów bez segregowania stawka wynosi 19 zł za osobę/miesiąc. Nie ma możliwości jej zmniejszenia.


Chętnie rozszerzymy powyższą listę o Państwa pytania!

Najszybszy sposób na kontakt z nami!

Numery telefonów Biura Obsługi Klienta ENERIS Surowce S.A. w Gorzowie Wielkopolskim: 95 733 56 08, 95 733 56 21