Aktualności

Grupa ENERIS wspólnie z Ministerstwem Rozwoju na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Sygnatariusze deklaracji

Grupa ENERIS wspólnie z Ministerstwem Rozwoju na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Dodano: 6 grudnia 2017
Silne partnerstwa na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) to klucz do sukcesu w urzeczywistnieniu globalnej misji: lepszego świata dla naszych dzieci i kolejnych pokoleń. Kierunek niezbędnym działaniom wyznacza Agenda 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych...