Logo ENERIS Woda

Około 31% mieszkańców Polski nadal pozostaje bez dostępu do oczyszczalni ścieków, a 8% ścieków przemysłowych i komunalnych (ok. 144 mln m3 rocznie) nie jest oczyszczanych. Spółka ENERIS Woda ma na celu poprawę tej sytuacji – poprzez działania dopasowane do indywidualnych potrzeb samorządów chcemy zmodernizować istniejącą już infrastrukturę oraz prowadzić nowe inwestycje w tym zakresie. Przewidujemy różne warianty i modele współpracy: zakup całości lub części udziałów w spółce publicznej, dzierżawę i całościową eksploatację istniejącej infrastruktury przez ustalony z góry czas oraz inwestycję w infrastrukturę oraz jej późniejszą eksploatację.