Nasza wizja

Odzysk 100% odpadów powstających w Polsce – surowcowy i energetyczny


Nasza misja

Czyste woda, ziemia i powietrze

Jako polska firma być punktem odniesienia, zaufanym i kompetentnym partnerem oferującym usługi i infrastrukturę ochrony środowiska dla samorządów i biznesu w zakresie wody i ścieków, odpadów i surowców oraz niskoemisyjnej energii ze źródeł odnawialnych.


Nasze wartości:

  • Odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego
  • Inicjatywa dotycząca naszego ograniczania wpływu na przyrodę
  • Zaangażowanie w rozwój i wdrażanie innowacyjnych technologii  i nowoczesnych rozwiązań służących tym celom