Naszą wizją jest odzysk 100% odpadów powstających w Polsce

– surowcowy i energetyczny