Jakość, efektywność i bezpieczeństwo

Nasze usługi świadczymy z dochowaniem najwyższej jakości i rzetelności. W każdym z naszych działań kładziemy mocny nacisk na minimalizację wpływu na środowisko naturalne, odzysk i recykling surowców, harmonijną współpracę ze społecznościami lokalnymi oraz bezpieczeństwo pracy.

Przy świadczeniu przez nas usług wykorzystujemy zarówno wieloletnie doświadczenie, jak również najnowsze rozwiązania technologiczne. Pozwala nam to na realizowanie polityki maksymalnego odzysku surowców oraz energii, a także na optymalizację działań podejmowanych przez naszą firmę. Pomaga nam w tym wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz środowiskiem, spełniającego normy ISO 9001 oraz ISO 14001.

Równie ważne  jest dla nas zapewnienie przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy, niezależnie od pełnionej funkcji czy miejsca jej świadczenia. W skutecznym doskonaleniu i realizacji zaleceń BHP wspierają nas procedury zgodne z normą OHSAS 18001 (dla Centralnego Działu Handlowego ENERIS).

Nasze zakłady i instalacje działają zgodnie z Dyrektywą IPPC posiadając Pozwolenia Zintegrowane zgodne z normami Unii Europejskiej w zakresie wpływu na środowisko oraz spełniania norm ekologicznych.