Jesteśmy największym odbiorcą odpadów komunalnych w północnej Wielkopolsce, a także jednym z większych pracodawców w Pile. Istniejemy od 1997 r. na zasadzie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w którym 60% należy do ENERIS Ochrona Środowiska S.A., a pozostałe 40% do gminy Piła. Świadczymy usługi klientom instytucjonalnym, podmiotom komercyjnym oraz klientom indywidualnym.

Obsługujemy 240 000 mieszkańców z 19 gmin na terenie województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego.

Dysponujemy nowoczesnym zapleczem technicznym, w tym wyspecjalizowanym sprzętem, takim jak: śmieciarki, zamiatarki, samochody bramowe i hakowe, dostawcze (marki MAN, Mercedes, Multikar), pojazdy samozaładowcze z HDS, pojazdy do przewozu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pojazdy skrzyniowe z windą załadowczą oraz pługi śnieżne i posypywarki.

Cały czas się rozwijamy. W 2003 roku uruchomiliśmy – jako jedną z pierwszych w Wielkopolsce – sortownię odpadów opakowaniowych. W 2011 roku oddaliśmy do użytku w Kłodzie sortownię zmieszanych odpadów komunalnych, której maksymalna wydajność wynosi 70 tys. ton rocznie. W wyniku sortowania uzyskiwane jest wstępne paliwo alternatywne.

Zdjęcie Dariusza Mikołajczyka

 Ziemia i jej przyroda to niepowtarzalny w skali wszechświata twór – szanujmy ją i pamiętajmy, że jest jedyna.

Zapraszam do współpracy, Dariusz Mikołajczyk