ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o. o.

NIP: 884-22-81-452

KRS: 0000118830

 

Obsługa wagi

Tel. +48 74 855 87 58

Kom. +48 601 710 318

waga_ecu@grupa-eneris.pl

 

Zakład w Jaroszowie

58-120 Jaroszów

Rusko 66

Tel. +48 74 855 83 27

Fax: +48 74 855 83 28

ecu@grupa-eneris.pl

Zakład w Siemianowicach Śląskich

41-103 Siemianowice Śląskie

Ul. Wyzwolenia 2

Tel. +48 32 228 03 18

siemianowice@grupa-eneris.pl

Zakład we Wrocławiu

54-519 Wrocław

Ul. Jerzmanowska 8

Tel. +48 71 349 96 43

wroclaw@grupa-eneris.pl

Zakład w Poznaniu

61-016 Poznań

Ul. Gdyńska 54

Tel. +48 61 652 95 56

poznan@grupa-eneris.pl

Zakład w Zgierzu

95-100 Zgierz

Ul. Boruty 7a

Tel. +48 42 714 01 91

serwis_zgierz@grupa-eneris.pl

Biuro w Rudzie Śląskiej

41-700 Ruda Śląska

Ul. Szyb Walenty 26

Tel. +48 32 338 23 30

recykling@grupa-eneris.pl