• Przyjmowanie i przetwarzanie odpadów komunalnych,
  • przetwarzanie odpadów przemysłowych,
  • składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, głównie z grupy 19 i 20 według katalogu odpadów,
  • odzyskiwanie surowców wtórnych,
  • obsługa klientów sieciowych i indywidualnych,
  • kompleksowe rozwiązania gospodarki odpadami,
  • odbiór i zagospodarowanie odpadów,
  • udostępnianie wyposażenia technicznego,
  • outsourcing pracowniczy,
  • usługi FM,
  • doradztwo i profesjonalna obsługa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

W ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska planujemy utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, w którym młodzież będzie mogła zdobywać wiedzę o sposobach postępowania z odpadami, zasadach selektywnej zbiórki, metodach utylizacji oraz działaniach chroniących środowisko życia człowieka.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami współpracy!