Spółka MD-Proeco prowadzi działalność w zakresie kompleksowej obsługi zagospodarowania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych i medycznych dostarczanych przez klientów, przemysłowych, instytucjonalnych i indywidualnych z całego kraju.

Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ustawy o odpadach oraz prawa Ochrony Środowiska. Ponadto firma zajmuje się odzyskiem energii powstającej w procesie unieszkodliwiania odpadów.

W listopadzie 2017 r.  MD-Proeco weszła w skład Grupy ENERIS, która  stała się większościowym udziałowcem Spółki.

MD-Proeco w pełni realizuje wymagania aktualnych przepisów prawa, dzięki czemu zapewniamy naszym Klientom bezpieczeństwo prawne i pewność, że w odpowiedni sposób prowadzą gospodarkę odpadami.

Zapewniamy: 

  • odpowiednio przeszkolony personel,
  • transport spełniający wymogi ADR,
  • pełną odpowiedzialność za powierzone odpady od momentu odbioru, aż po unieszkodliwienie,
  • pojemniki na odpady spełniające wymagania sanitarne,
  • pełną dokumentację zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa,
  • umowy regulujące wzajemne relacje i zobowiązania handlowe,
  • terminową, rzetelną i profesjonalną obsługę,
  • dostosowanie się do potrzeb klienta.