• odbiór i transport odpadów komunalnych,
  • odbiór i transport odpadów przemysłowych,
  • odbiór i transport odpadów budowlanych,
  • selektywna zbiórka odpadów,
  • aranżacja i pielęgnacja terenów zielonych,
  • zimowe i letnie utrzymanie dróg i ciągów komunikacyjnych,
  • utrzymanie czystości przystanków autobusowych, placów, itp,
  • prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie przedsiębiorstw.

Podejmujemy szereg działań zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców poprzez organizację eko-lekcji oraz wspieraniu akcji ekologicznych i informacyjnych dotyczących promowania zachowań ekologicznych.  Dysponując wieloletnim doświadczeniem, personelem o wysokich kwalifikacjach oraz odpowiednim zapleczem technicznym, firma zapewnia swoim klientom kompleksowe usługi w zakresie utrzymania czystości i odbioru i zagospodarowania wszystkich wytwarzanych odpadów,  z zastosowaniem najlepszych dostępnych technologii.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami współpracy!