Realizujemy kompleksowe usługi gospodarki odpadami dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych i przemysłowych. Zarządzamy strumieniem odpadów komunalnych i przemysłowych. Organizujemy selektywną zbiórkę odpadów, odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci (ZSEE) oraz innych. Świadczymy usługi w zakresie wynajmu kontenerów i pojemników na odpady komunalne, przemysłowe i selektywne. Realizujemy także usługi przy pomocy specjalistycznego sprzętu (piaskarki, zamiatarki), a także letnie i zimowe utrzymanie czystości ciągów komunikacyjnych, ulic, placów, parkingów. Pomagamy również w aranżacji oraz pielęgnacji miejskich i przemysłowych terenów zielonych. Przy ul. Majowej 87/89 prowadzimy Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych, a także sortujemy odpady.

 

Zdjęcie Rafała Korzeniowskiego

Odzyskując surowce tworzymy lepszy i bardziej czysty świat.

Zapraszam do współpracy, Rafał Korzeniowski