• odbiór odpadów komunalnych,
  • selektywna zbiórka odpadów,
  • zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • odbiór odpadów niebezpiecznych,
  • letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów,
  • utrzymywanie terenów zielonych – nasadzanie, pielęgnacja, konserwacja.

Zapraszamy do naszych punktów obsługi klienta w Tomaszowie Mazowieckim oraz Rawie Mazowieckiej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami współpracy!