Nasza spółka rozpoczęła działalność w 2004 roku od wybudowania składowiska dla odpadów komunalnych. 16 czerwca 2015 r. na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie (woj. małopolskie) ENERIS Surowce S.A. wraz ze  Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” i Miastem Jaworzno otworzył nowoczesną instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. W lipcu 2015 instalacja otrzymała status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Instalacja MBP (sortownia i kompostownia) powstała na działce o powierzchni 4,5 ha. W jej skład wchodzą: hala z nowoczesną linią sortowniczą, 16 szczelnych bioreaktorów, biofiltr o objętości ponad 1000 m3, plac dojrzewania oraz infrastruktura pomocnicza: place manewrowe i odkładcze, część socjalna oraz urządzenia kontrolno-sterujące.

balin_foto_010

Firma działa na pograniczu Zachodniej Małopolski i  Śląska. Obsługujemy około 200 tys. mieszkańców z gmin: Chrzanów, Jaworzno, Trzebinia i Libiąż. Udziałowcami Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. są: ENERIS Surowce S.A. oraz Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” obejmujący swym działaniem obszar gmin Chrzanowa, Libiąża i Trzebini oraz Miasto Jaworzno.

Nasz zakład posiada Pozwolenie Zintegrowane (IPPC) – rodzaj certyfikatów zgodności z normami Unii Europejskiej w zakresie wymagań ekologicznych i  środowiskowych. IPPC jest najlepszą gwarancją, że inwestycja spełnia wytyczone prawem normy i  jest bezpieczna dla środowiska.

Chętnie angażujemy się w działalność edukacyjną o tematyce ekologicznej. W maju 2011 roku w ZGOK Sp. z o.o. została udostępniona dla społeczności lokalnej Ścieżka Edukacji Ekologicznej, na której odbywają się lekcje środowiskowe dla dzieci i młodzieży szkolnej organizowane przy współudziale Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.