Odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego wymaga od nas ciągłego angażowania się w działania na jego rzecz. Pobudzeniu młodzieży do takich działań służy konkurs „Eko-patrol ENERIS” zrealizowany w 2016 roku.

 

CELEM KONKURSU BYŁO:

ZAANGAŻOWANIE MŁODZIEŻY w aktywną ochronę środowiska,

POGŁĘBIENIE JEJ WIEDZY na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz surowców wtórnych oraz

UPORZĄDKOWANIE LOKALNEGO OTOCZENIA.

Pierwsza, pilotażowa edycja konkursu, miała miejsce na jesieni 2016 roku. Do udziału zaprosiliśmy uczniów klas 5-6 szkół podstawowych oraz gimnazjów z Tomaszowa Mazowieckiego i Jaworzna. W zespołach 3-5 osobowych, pod opieką nauczyciela lub rodzica, realizowali oni zadania związane z ochroną środowiska np.: opracowywanie map dzikich wysypisk, tworzenie domków dla ptaszków lub owadów, sadzenie drzewek/roślinek, sprzątanie okolicy, edukowanie młodszych uczniów z zakresu segregacji odpadów, sporządzenie spisu zwierząt i roślin występujących w okolicy, tworzenie prac plastycznych promujących ekologię etc.

W ciągu zaledwie dwóch miesięcy działań młodzież przeprowadziła dziesiątki działań w swoich środowiskach, angażując nie tylko swoich najbliższych, środowisko szkolne, ale także m.in. dzieci z przedszkoli czy mieszkańców zamieszkałych miast. Efekty działań można zobaczyć na zdjęciach i dzięki pięknie przygotowanym dziennikom pracy (przykłady poniżej).

W PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU NAGRODZONO:

Jaworzno:
Szkoła Podstawowa nr 9 (nagroda główna)
Szkoła Podstawowa nr 7 (wyróżnienie)
Szkoła Podstawowa nr 19 (wyróżnienie)

Tomaszów Mazowiecki:
Gimnazjum nr 3 (wyróżnienie)