Pierwszy w Polsce zrozumiały dla konsumentów  system oznakowań opakowań wskazujący sposób segregacji odpadu opakowaniowego.

Koalicja 5 frakcji to międzysektorowa inicjatywa kilkunastu firm i instytucji dostrzegających ogromną lukę w zakresie edukacji i narzędzi realizacji celów środowiskowych w Polsce

Naszym celem jest upowszechnienie wiedzy i praktyki w zakresie segregowania, odzysku i recyklingu odpadów wśród konsumentów. Opieramy się na wypracowanym spójnym i jednolitym systemie narzędzi dla przedsiębiorców i samorządów.


Dlaczego?

 • Rosnąca ilość produkowanych odpadów komunalnych, w tym opakowaniowych
 • Brak zrozumiałego oznakowania dla konsumentów odnośnie sposobu sortowania opakowań
 • Ujednolicenie od lipca 2017 r. systemu segregacji odpadów komunalnych na terenie Polski
 • Rosnące wymagania dotyczące osiągania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia


Dołącz i skorzystaj!

 • Przemyślany system eko-oznakowania na opakowania!
 • Analiza prawna na temat systemu znakowania ekologicznego!
 • System oznakowania na pojemniki (biura, przestrzeń miejska) spójny z oznakowaniem produktów!
 • Dostęp do wspólnie wypracowywanej bazy wiedzy na temat edukacji w zakresie segregacji i GOZ!
 • Zyskaj status Partnera Koalicji!


Zapraszamy:

 • Producentów wprowadzających opakowania na rynek
 • Samorządy realizujące segregację na 5 frakcji
 • Firmy i NGO chcące edukować swoje otoczenie w zakresie odzysku surowcowego i GOZ
 • Firmy realizujące działania edukacyjne wśród różnych grup interesariuszy w zakresie segregacji odpadów
 • Konsumentów zobowiązanych do segregowania odpadów komunalnych

Pobierz broszurę Koalicji 5 Frakcji

Chcesz przystąpić do Koalicji – wypełnij Deklarację i prześlij ją na adres: komunikacja@grupa-eneris.pl.


Inicjatorzy


Rada ekspertów

 • Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
 • Wierzbowski Eversheds Sutherland

Partnerzy

 • Antalis Poland
 • Santander Bank Polska S.A. (dawniej BZ WBK S.A.)
 • Eurocash S.A.
 • Fundacja Nasza Ziemia
 • Littel Grenfinity (consulting CSR)
 • Anpharm PF S.A. – Zakład Produkcyjny Grupy Servier
 • Skanska
 • UNEP/GRID Warszawa (Agenda ONZ ds. Ochrony Środowiska)

Kontakt

Magdalena Sułek-Domańska
Dyrektor ds. Komunikacji, ENERIS Ochrona Środowiska
T: 664 139 806, E: magdalena.sulek@grupa-eneris.pl

Małgorzata Greszta
Partner Zarządzający, CSR Consulting
T: 662 347 471, E: malgorzata.greszta@csr-consulting.pl