Otwarta w czerwcu 215 roku instalacja Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania (MBP) odpadów służy ochronie środowiska w regionie zachodniej Małopolski, w tym Związku Międzygminnego “Gospodarka Komunalna” oraz miasta Jaworzna. Prowadzony jest w niej  odzysk i zagospodarowywanie odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, w sumie od około 180 tys. mieszkańców. Funkcjonująca na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie inwestycja spełnia wymagania prawa polskiego i standardy Unii Europejskiej, w tym w szczególności wymagania najlepszej dostępnej technologii dla zakładów MBP. Proces budowy i wyposażania w sprzęt i technologie trwał 7 miesięcy, a w lipcu 2015 r. ZGOK otrzymał status RIPOK. Maksymalna wydajność instalacji wynosi 130 tys. ton rocznie. Wartość inwestycji wyniosła około 40 mln złotych.

Poznaj naszą inwestycję – obejrzyj film

balin_foto_010