Praca nad tak zaawansowanym projektem, jakim jest elektrociepłownia biomasowa w Siemiatyczach wymaga szeregu skomplikowanych prac i projektów, a także uzyskania dużej liczby zgód, pozwoleń i licencji. Na szczęście etap formalny jest już prawie za nami, a elektrociepłownia wyprodukuje pierwsze waty i dżule już w roku 2019!

 

Własność działki TAK!
Prawa do projektu TAK!
Decyzja środowiskowa TAK!
Uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg TAK!
Warunki zabudowy działki dla projektu TAK!
Warunki przyłączenie do sieci ciepłowniczej PK ZEC TAK!
Warunki przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej PK TAK!
Projekt trasy przyłącza kablowego 15 kV do wyprowadzenia mocy z CHP TAK!
Pozwolenie na budowę TAK!
Warunki przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
Wniosek o udzielenie promesy koncesji na wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej
Wniosek o dopuszczenie do aukcji na energię elektryczną (URE) TAK!
Umowa na sprzedaż ciepła z PK
Udział w Siemiatyckim Klastrze Energii TAK!
Aukcja na energię elektryczną
Rejestracja spółki ENERIS Siemiatycze w Siemiatyczach
Prace budowlano-inżynieryjne marzec 2018 r.
Rozpoczęcie sprzedaży energii do końca 2019 r.