Koniec z węglowymi kotłowniami w Siemiatyczach!

Oddalenie od obszarów zamieszkałych, temperatura spalania, wysoki komin, a przede wszystkim efektywne systemy filtracji ograniczają do minimum uciążliwe dla mieszkańców zanieczyszczenie powietrza. To czyste powietrze i znaczna redukcja zjawiska tzw. smogu. To także czyste elewacji i… pranie wystawione na balkon!

Biomasowa elektrociepłownia w Siemiatyczach będzie się mieścić poza terenem zabudowanym przy ul. Kościuszki, na 2,5 ha działce zlokalizowanej po sąsiedzku z oczyszczalnią ścieków należącą do Przedsiębiorstwa Komunalnego. Ciepło i energia elektryczna będą dostarczane do odpowiednich punktów za pomocą nowoczesnych ciepłociągów oraz przewodów elektrycznych.