Nowoczesna i przyjazna dla środowiska elektrociepłownia dla Siemiatycz zasilana zrębkami drewna.

Paliwo zrębki drewna
Roczne zapotrzebowanie na paliwo 77 tys. ton
Szczytowa moc cieplna 13 MW
Moc energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji 7 MW
Roczne dostawy ciepła do sieci ciepłowniczej 56 000 GJ
Roczne dostawy energii elektrycznej do sieci energetycznej 60 000 MWh
Moc zainstalowana 8,5 MWe